Primaria Comunei
Diosig
Înapoi la:HomeSunteţi la:BULETIN INFORMATIV
Selectaţi limba  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
 
 
BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 
Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul  Compartimentului Relatii cu Publicul.
 
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:

 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare
 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 
f) programele si strategiile proprii
 
g) lista cuprinzand documentele de interes public
 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: