Primaria Comunei
Diosig
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE şI INVESTIţII
Selectaţi limba  
Jud.Bihor Str. Livezilor, nr.32, 417235 Com.Diosig telefon 0259 350198,   fax 0259 350196 primaria.diosig@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
Proiecte aflate  in derulare  la nivelul comunei  Diosig - 2017
 
1. Restaurarea si punerea in valoare a castelului Zichy-
2. Imbunatatirea infrastructurii rutiere locale
3. Reabilitare strazi(-2016
4. Modernizare strazi -
5. Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa -
6. Canalizare si statie de epurare-
7. Gradinita cu patru clase-
8.Cooperare pt dezvoltarea pietei locale-
9. Casa Verde
10. Infiintare si dotare infastructura de tip Afterschool in comuna Diosig -
11. DLI-DIOSIG- Dezvoltare locala Integrata in Comuna Diosig -
12. Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole din Diosig – eurogecon
13. Extindere cladire existenta P,infiintare centru social de zi pentru persoane varstnice si cantina
sociala
 
 
PROIECTE AFLATE IN CURS DE EVALUARE – COMUNA DIOSIG
 
1.. Modernizare,reabilitare si dotare camin cultural in comuna Diosig,localitatea Diosig -
2..Joint development of emergency response and disaster managament capacity in the eligible border
area”, în cadrul programului interreg v-a romania-hungary 2014-2020.-
 
PROIECTE
 
„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I” proiect derulat  de Consiliul Judetean Bihor si  implementat in comuna Diosig
 
 
 
Programul Noi Europenii, 4×4
La sfârșitul lunii iunie 2013 un grup de cetateni  din comuna Diosig a luat parte la un proiect inițiat de către orașul înfrățit Sladkovičovo din Slovacia. Programul Noi Europenii, 4×4 finanțat de Uniunea Europeană a avut scopul de a realiza o întâlnire  intre orașul Sladkovičovo și cele trei localități înfrățite ale acestuia, respectiv schimburi de experiență pe patru teme diferite, cum ar fi tradiții populare, monumentele istorice, protecția mediului și situația pensionarilor în localitatea respectivă.  Reprezentanții localităților Diosig (România), Csorvás (Ungaria), Ivančice (Cehia) și Sladkovičovo (Slovacia) au participat la seminarii pe temele sus-menționate, au audiat prezentări ale experților, dar au și vorbit despre situația localității în ceea ce privește tema actuală.
Echipa din Diosig a realizat prezentări despre balul strugurilor, ansamblul folcloric Szömörce, despre pașii făcuți în vederea protecției mediului la nivel local și regional, trecutul și prezentul monumentelor existente în comună și nu în ultimul rând despre activitatea și planurile pe viitor ale Asociației Pensionarilor din Diosig. Celelalte trei localități au abordat, de asemenea teme interesante, precum tradițiile populare din Csorvás, cercul de arbori european din Ivančice, complexul economic Kuffner din Sladkovičovo. După fiecare prezentare au avut loc discuții referitoare la problemele întâmpinate, realizări. Prezentările au fost traduse în trei limbi pentru a fi accesibile pentru toți participanții. Organizatorii au realizat de asemenea și o ediție cu rezumatele prezentărilor localităților, o pagină web pentru a face publice  rezultatele programului, iar la plecare participanții au primit câte un DVD cu toate materialele legate de această întâlnire.
Pe lângă seminarii organizatorii au pregătit programe interesante, printre care spectacole culturale ale localităților participante, precum dansuri populare, spectacol de țiteră, flaut. Participanții au vizitat azilul de bătrâni Antonius, clădirile încă existente ale complexului economic Kuffner.
Programul poate fi considerat un eveniment reușit prin intermediul căruia s-au întâlnit si au interactionat  aproape 150 de cetățeni europeni din patru țări diferite ale Uniunii Europene, au avut loc schimburi de experiență, s-au legat relații interumane, care ar putea constitui baza unor viitoare evenimente asemănătoare.
Diosig, 19.07.2013
 
1. Modernizare Drum Comunal  DC 39
Modernizare a 5,6 Km de drum comunal prin programul PHARE CBC Intereg III , în valoare de 490.817 Euro. Perioada de implementare: 2007-2013- proiect finalizat

2. Alimentarea cu apă a localităţii Ianca
Alimentare cu apă a localităţii Ianca este un proiect realizat prin ordonanţa 7 si constă în alimentarea cu apă prin conducte de apă şi foraj cu staţie de pompare în valoare de 11,3 mil Lei+TVA. Perioada de implementare: 2007-2013- proiect finalizat

3. Canalizare şi staţie de epurare a localităţii Diosig
Faza de implementare a proiectului "Canalizare şi staţie de epurare a localităţii Diosig", finanţare multianuală prin Ministerul Mediului în valoare de 5,3 mil Euro 
Perioada de implementare: 2008-2013

4. Modernizare şi asfaltare a 5 Km drum comunal- finalizat
 
5. Schimbarea conductelor de alimentare cu apă Diosig- în implementare
 
6. Modernizare baza sportiva - fază de implementare. Perioada de implementare: 2007-2013

7. Modernizare Camin Cultural Comuna Diosig Centru interior si exterior lucrare inceputa si finalizata în anul 2009, cu finantare de la bugetul local si Ministerul Culturii si cultelor.

8. Economia Bazată pe Cunoaştere  
Realizarea  Reţelei Electronicle Locale - RECL cu patru noduri concretizată printr-un Punct de Acces Public la Informaţie - PAPI dotat cu 6 calculatoare conectate la internet şi destinat cetăţenilor comunei.

9. Reabilitarea Caminului Cultural  din Horea interior si exterior.
10. Amenajare peisagistică a centrului localităţii Diosig, finantat prin Fondul de Mediu perioada de implementare: 2011-2012
11. Amplificarea retelei de apa in cartierul rromilor.
12. Studii si proiecte - finantare HURO Transfrontalier Ciuhoi-Diosig-Almosd-Letavertes.
13. Realizare gard scoala Sziget prin sponsorizare  din partea  Asociatiei Fontenay le Comte - Franta comunitate infratita cu Diosigul.
14. Realizare spatiu de joaca si imprejmuire Scoala Ianca.
15. Realizare serviciul de permanenta medicala- Camera de garda.

Proiecte aflate in faza de evaluare

1.    Modernizare drumuri agricole, prin Programul national de dezvoltare rurala - PNDR , masura 125 
2.    Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea energiei regenerabile – Biomasa, prin Programul POSCCE
3.    Inlocuire sistem de incalzire pentru institutii publice in comuna Diosig, finantat prin Fondul de Mediu
4.    Modernizarea Castelului Zichy - studii de fezabilitate pentru accesare fonduri  transfrontaliere
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: