Contract de concesiune - model

Declaratie conflicte de interese

Declaratie de participare - model

Fisa informatii generale privind ofertantul

Formular oferta - model

Plan de afaceri - model

Studiu de oportunitate referitor la concesionarea, prin licitaţie, a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafaţă de de 275.772 m.p înscris în C.F nr. 55624; teren în suprafaţă de 39.076 m.p înscris în C.F nr. 55625; teren în suprafaţă de 465.502 m.p înscris în C.F nr. 55626, situate în extravilanul comunei Diosig, aparţinând domeniului privat al Comunei Diosig, în scopul edificării şi operării unui parc fotovoltaic

Documentatie de atribuire referitor la concesionarea, prin licitaţie, a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafaţă de de 275.772 m.p înscris în C.F nr. 55624; teren în suprafaţă de 39.076 m.p înscris în C.F nr. 55625; teren în suprafaţă de 465.502 m.p înscris în C.F nr. 55626, situate în extravilanul comunei Diosig, aparţinând domeniului privat al Comunei Diosig, în scopul edificării şi operării unui parc fotovoltaic

Caiet de sarcini referitor la concesionarea, prin licitaţie, a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafaţă de de 275.772 m.p înscris în C.F nr. 55624; teren în suprafaţă de 39.076 m.p înscris în C.F nr. 55625; teren în suprafaţă de 465.502 m.p înscris în C.F nr. 55626, situate în extravilanul comunei Diosig, aparţinând domeniului privat al Comunei Diosig, în scopul edificării şi operării unui parc fotovoltaic

Anunt licitatie referitor la concesionarea, prin licitaţie, a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafaţă de de 275.772 m.p înscris în C.F nr. 55624; teren în suprafaţă de 39.076 m.p înscris în C.F nr. 55625; teren în suprafaţă de 465.502 m.p înscris în C.F nr. 55626, situate în extravilanul comunei Diosig, aparţinând domeniului privat al Comunei Diosig, în scopul edificării şi operării unui parc fotovoltaic

sus